Warfarin

Warfarin
4
Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2H-1-benzo-pyran-2-on. Er en vitamin K antagonist, antikoagulant, anvendes til hindring af dannelse af blodpropper. Er endvidere anvendt som rottegift (rodenticid). Se også dicumarol.
Warfarin er en hvid krystallinsk forbindelse, C19H16O4. Det er et stof der forhindrer blod i at koagulere. Det bruges som rottegift og til bekæmpelse af andre skadedyr. Det anvendes også til behandling af blodpropper. Det sker i en hårfin balance med K-vitamin, der har den modsatte virkning (en antagonist), det fremmer blodets koagulation. Warfarin er et godt eksempel på, at lidt er godt, og for meget kan være dødeligt.
Warfarin blev opdaget ved et tilfælde i 1920'erne. I det sydlige USA fandt man uforklarlige tilfælde af døde kvæg, hvor dødsårsagen var indre blødninger. Forskere fra Wisconsin Agricultural Research fandt ud af, at der i det nyslået kløvergræs, der blev anbragt i siloerne, var høje koncentration af kumarin (ansvarlig for græslugten). I varme og fugtige sommere var der usædvanligt meget kumarin. Under den høje varme, fugt og tryk i siloerne blev kumarin omdannet til et stof, der når kvæget spiste græsset kunne fortynde blodet så meget, at det døde af indre blødninger. De kaldte stoffet for WARfarin (WAR er en forkortelse for Wisconsin Agricultural Research).

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Warfarin — 1950, from WARF, acronym from Wisconsin Alumni Research Foundation + arin, from Coumarin. The organization describes itself as an independent, nonprofit foundation chartered to support research at the U[niversity of] W[isconsin] Madison and the… …   Etymology dictionary

  • warfarin — ► NOUN ▪ a water soluble compound with anticoagulant properties, used as a rat poison and in the treatment of thrombosis. ORIGIN from the initial letters of Wisconsin Alumni Research Foundation + arin …   English terms dictionary

  • warfarin — ☆ warfarin [wôr′fə rin ] n. [W(isconsin) A(lumni) R(esearch) F(oundation) + (COUM)ARIN] 1. a colorless, odorless, tasteless rat poison, C19H16O4, a crystalline powder that causes fatal internal bleeding in rodents 2. this drug neutralized with… …   English World dictionary

  • Warfarin — This article is about the drug with the brandname Coumadin. For the anticoagulant rodenticide poisons often called coumarins or coumadins , see 4 hydroxycoumarins. Warfarin …   Wikipedia

  • Warfarin — Strukturformel Allgemeines Freiname Warfarin Andere Namen …   Deutsch Wikipedia

  • Warfarin — An anticoagulant drug (brand names: Coumarin, Panwarfin, Sofarin) taken to prevent the blood from clotting and to treat blood clots and overly thick blood. Warfarin is also used to reduce the risk of clots causing strokes or heart attacks.… …   Medical dictionary

  • warfarin — /wawr feuh rin/, n. Chem. 1. a colorless, crystalline, water insoluble anticoagulant, C19H16O4, used chiefly as a rodenticide. 2. Pharm. a preparation of this used in the management of potential or existing clotting disorders. [1945 50;… …   Universalium

  • warfarin — n. an anticoagulant used mainly in the prevention and treatment of deep vein thrombosis and pulmonary embolism and to prevent embolism in other patients at risk. It is given by mouth. The principal toxic effect is local bleeding, usually from the …   The new mediacal dictionary

  • Warfarin necrosis — Classification and external resources Examples of coumarin induced skin necrosis, late (left) and early (right) in the disease course. ICD 10 …   Wikipedia

  • Warfarin-Syndrom — Klassifikation nach ICD 10 Q86.2 angeborenen Fehlbildungssyndromen durch bekannte äußere Ursachen, die nicht andernorts klassifiziert werden …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”